Dalyko dėstytojas: Lekt. Mantas Valukonis
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. Mantas Valukonis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.