Dalyko dėstytojas: dr. Vita Mikuličiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Vita Mikuličiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: