Dalyko dėstytojas: dr. Roma Jusienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Roma Jusienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: