Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Kairys
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Antanas Kairys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:
BUS