Dalyko dėstytojas: dr. Jurga Mataitytė-Diržienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Jurga Mataitytė-Diržienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: