Dalyko dėstytojas: lekt. Jurga Bajoriūnienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Jurga Bajoriūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: