Dalyko dėstytojas: dr. Roma Jusienė, doc. dr. Danguolė Čekuolienė
Dalyko lygis: antrojipakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Roma Jusienė, doc. dr. Danguolė Čekuolienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: 2017