Dalyko dėstytojas: dr. Roma Jusienė
Dalyko lygis: anroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Rma Jusienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: