Kuriamas Dalyko dėstytojas: lekt. Donatas Noreika
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Donatas Noreika
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.