Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rūta Žiliukaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Rūta Žiliukaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.