Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Marija Rubaževičienė, lekt. dr. Indrė Gajdosikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data: