Dalyko dėstytojas: lekt. D. Čitavičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. D. Čitavičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.