Dalyko dėstytojas: lekt. dr. G. Judžentytė
Dalyko lygis: pirmoji  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. G. Judžentytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.