Dalyko dėstytojas: R. Šlapkauskaitė
Dalyko lygis: Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: R. Šlapkauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: