Dalyko dėstytojas: doc. E. Kontutytė 
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. E. Kontutytė 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data