Dalyko dėstytojas: doc. dr. Erika Sausverde
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Erika Sausverde
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: