Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vaiva Žeimantienė 
Dalyko lygis: pirmoji pakopa  Semestras: rudens 
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vaiva Žeimantienė 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: