Dalyko dėstytojas: dr. Rasa Baranauskienė
Dalyko lygis: pirmoji Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Rasa Baranauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: