Dalyko dėstytojas: doc.dr. Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė
Dalyko lygis: I pakopos Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aurelija Mickūnaitė Griškevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: