Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Liucija Černiuvienė 
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Liucija Černiuvienė 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: