Dalyko dėstytojas: doc. dr. Liucija Černiuvienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Liucija Černiuvienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: