Dalyko dėstytojas: doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: