logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: doc. dr. Angelė Pečeliūnaitė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Angelė Pečeliūnaitė, Gertrūda Naktinienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2004 m. Atnaujinimo data:
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)