Dalyko dėstytojas: doc. dr. Liucija Černiuvienė 
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Liucija Černiuvienė 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: