Dalyko dėstytojas: Prof. Virgilijus Sakalauskas
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Prof. Virgilijus Sakalauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011m.
E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02