Dalyko dėstytojas: doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Inga Vidugirytė - Pakerienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. studijų medžiaga
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: