Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
Dalyko lygis: Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. studijų medžiaga
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.