Dalyko dėstytojas: doc. dr. Nijolė Linkevičienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: E. Zaikauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2004 m. Atnaujinimo data:
Naudojimo pagrindas: AS 380000-1828 (2004-12-14)