Dalyko dėstytojas: R. Kičaitė-Petraitienė
Dalyko lygis:  Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: R. Kičaitė-Petraitienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: