Dalyko dėstytojas: doc. dr. Regina Kliukienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Regina Kliukienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: