Dalyko dėstytojas: as. Svetlana Markova
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: as. Svetlana Markova
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 2015 m.