Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
Dalyko lygis: pirmoji Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: