Pasirenkamasis kursas Teorinės fizikos ir astrofizikos magistrantūros studijų programos studentams. Dalyko dėstytojas: dr. Stepas Toliautas
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Stepas Toliautas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių