Dalyko dėstytojas: dr. Vytautas Butkus, PhD, dokt. Andrius Gelžinis, !PhD
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Vytautas Butkus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: