Dalyko dėstytojas: prof. Leonas Valkūnas
Dalyko lygis: Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: dr. Vytautas Butkus, doc. Jevgenij Chmeliov
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: 2016 m.
Paskaitų medžiaga, namų darbai bei kaupiamojo vertinimo suvestinės Fizikos fakulteto trečio bakalauro kurso studentams, lankantiems kursą "Kvantinė mechanika I" arba "Kvantinės mechanikos pagrindai" rudens semestre, arba "Kvantinė mechanika II" pavasario semestre.