Dalyko dėstytojas: dr. Rimvydas Aleksiejūnas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Rimvydas Aleksiejūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: