Dalyko dėstytojas: dr. Sandra Pralgauskaitė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Sandra Pralgauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.