Dalyko dėstytojai: prof. habil. dr. Juozas Vaitkus, prof. habil. dr. Saulius Juršėnas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens / pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof. habil. dr. Juozas Vaitkus, prof. habil. dr. Saulius Juršėnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: