Dalyko dėstytojas: Lekt. Jolanta Vilkevičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. Jolanta Vilkevičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.
E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02