Dalyko dėstytojas: doc. dr. Asta Fominienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Asta Fominienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų